Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
Nếu không có ngày 30 tháng Tư...

Nếu không có ngày 30 tháng Tư...

Sài Gòn ngày 30 tháng tư năm 1975 được người Hà Nội gọi bằng rất nhiều tên. Cả ngày đi đâu cũng nghe hô “Hoan hô Sài goòng (Sài ghềnh, Sài đồng...) giải phóng!”. Còn bé nhưng những chuyện ng...

Nhận diện thế hệ nhà văn sau 1975

Nhận diện thế hệ nhà văn sau 1975

Thế hệ nhà văn xuất hiện trên văn đàn sau năm 1975 l...

Lời trong đời sống và lời trong thơ. Các vấn đề của thi pháp xã hội học

Lời trong đời sống và lời trong thơ. Các vấn đề của thi pháp xã hội học

"Voloshinov (1895 - 1936). Trước khi mất Voloshinov làm việc...

Cơ bản chính yếu của văn chương

Cơ bản chính yếu của văn chương

Đúng ra đây là vấn đề quan trọng thuộc khoa thẩm m...

 

Ngày qua... - Tản văn của Nguyễn Thị Kim Nhung

Ngày qua... - Tản văn của Nguyễn Thị Kim Nhung

Có những ngày, thường là sau một chặng dài của công việc hay một sự kiện gì đó quan trọng, ta trở về với trạng thái bâng lâng. Không rõ được mình vui hay...

Xem chi tiết...
More:

Clip

Cuộc sống thường ngày - 31/7/2015

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản