Tôn Vinh Văn Hoá Đọc

Text size
  • C? ch? l?n
  • C? ch? m?c ??nh
  • C? ch? nh?
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SÁNG TÁC VĂN CHƯƠNG KHÓA 3

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SÁNG TÁC VĂN CHƯƠNG KHÓA 3

TRUNG TÂM VĂN HÓA VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp  Sáng tác văn chương

Nhằm đáp ứng nhu...

ĐỈNH MÙ SƯƠNG

ĐỈNH MÙ SƯƠNG

Võ Thị Xuân Hà

Truyện ngắn

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà


Nằm...

Khó xóa bỏ bao cấp các hội văn học nghệ thuật?

Khó xóa bỏ bao cấp các hội văn học nghệ thuật?

Theo một số vị đại diện các hội văn học nghệ thu...

Hoa Níp và nghĩa tình bạn văn trẻ

Hoa Níp và nghĩa tình bạn văn trẻ

Sau một thời gian ngắn gấp rút tổ chức bản thảo và...

 

SÁCH MỚI: ĐỐI DIỆN

SÁCH MỚI: ĐỐI DIỆN

...Trong văn chương đương đại ít có tác phẩm viết trực tiếp về nhà trường, về nghề dạy học. Cũng đã lâu rồi, có tiểu thuyết Đám cưới không có giấy ...

Xem chi tiết...
More:

Clip

Cuộc sống thường ngày - 31/7/2015

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Các tin mới nhất

Nhiều người đọc

Sách mới xuất bản