Khánh Nguyên

Việc đấu giá lô tài sản của Hãng phim truyện Việt Nam đang bị yêu cầu dừng lại.

 Chiều 30-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam tạm thời dừng việc đấu giá tài sản không cần dùng, không tính vào giá trị của Hãng phim truyện Việt Nam.

Văn bản cho biết: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được thông tin Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam thực hiện việc bán đấu giá tài sản không cần dùng, không tính vào giá trị Hãng phim để cổ phần hóa. Trong khi đó, ngày 9-10, Thanh tra Chính phủ đã ban hành quyết định số 2526/QĐ-TTCP công bố Quyết định thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Vì vậy, Bộ đề nghị Công ty Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam tạm thời dừng triển khai việc bán đấu giá tài sản không cần dùng, không tính vào giá trị doanh nghiệp đã được Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam bàn giao sang cho Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam tiếp tục quản lý, bảo quản tài sản được giao theo đúng quy định hiện hành.

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Công ty cổ phần đấu giá Thành An đề nghị dừng, không bán đấu giá lô tài sản tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam. Trước đó, ngày 23-10, Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty cổ phần đấu giá Thành An thực hiện bán các lô tài sản do Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam tiếp nhận từ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam và Viện Dệt may Việt Nam.

Công ty Thành An đã tiếp nhận lô tài sản từ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam, bao gồm phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, vật tư hàng hóa, và định giá khởi điểm là 793,6 triệu đồng.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài