Cuộc họp giữa BCH Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định về cuộc triển lãm “Nhiếp ảnh Nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới” đã nêu nhiều sai sót của tập thể và cá nhân trong tổ chức hoạt động này, để xảy ra phản ứng trong dư luận và giới nhiếp ảnh.

Tại Thông báo số 48/TB-NA của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ngày 28-3-2017 gửi đến toàn thể hội viên, BCH đã nhận những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện sự kiện này. Cụ thể về phía BCH, ngay từ khi góp ý xây dựng quy chế, kế hoạch tổ chức cuộc tổng kết, BCH đã không phát huy được trách nhiệm và quyền hạn của mình khiến một số nội dung chưa rõ ràng: Không phân định rõ đây là tổng kết hay cuộc thi thuần túy, dẫn đến thiếu kiểm soát, để thành viên Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định vẫn được gửi ảnh tham dự; thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức thiếu những cá nhân có chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm công việc được giao.

Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cũng có những khuyết điểm khi không làm tròn trách nhiệm trong việc điều hành tổ chức công tác thẩm định ảnh, để Hội đồng thẩm định tự ý thay đổi cách thức chấm ảnh đã được Ban chấp hành thông qua là “Thành viên Hội đồng thẩm định có tác phẩm tham gia không được bỏ phiếu cho tác phẩm của mình”. Ban chỉ đạo và Ban tổ chức còn lúng túng trong khâu kiểm tra ảnh gốc, khiến quá trình này kéo dài, không thực hiện được việc công bố kết quả thẩm định tác phẩm cho đến ngày khai mạc triển lãm, gây thắc mắc không đáng có trong dư luận.

Hội đồng thẩm định tác phẩm của triển lãm đã không bám sát quy chế, để thành viên Hội đồng bỏ phiếu cho chính tác phẩm của mình, đồng thời có những hạn chế trong đánh giá, thẩm định tác phẩm.

Cá nhân Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh chưa tập hợp được hết trí tuệ của tập thể BCH trong việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc tổng kết. Ông cũng gửi ảnh tham dự mà không chú ý đến tính nhạy cảm của người lãnh đạo, đứng đầu Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định, mặc dù việc này không vi phạm quy chế; không thực hiện đúng trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thẩm định để một số thành viên tự bỏ phiếu cho mình và ngay bản thân ông cũng bỏ phiếu cho tác phẩm của mình.

BCH Hội nhận lỗi vì không phát huy được quyền hạn và trách nhiệm trước sự kiện quan trọng này; kiểm điểm, phê bình Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định. BCH Hội cũng đồng ý để Chủ tịch Vũ Quốc Khánh rút giải thưởng A và C khỏi hệ thống giải của cuộc tổng kết, đồng thời tạm thu hồi 35 cuốn sách ảnh “Vẻ đẹp đất nước đổi mới” đã phát hành để điều chỉnh nội dung phù hợp với tình hình hiện tại.

Như tin đã đưa, trước đó, triển lãm tổng kết “Nhiếp ảnh Nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới” đã khai mạc tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam vào ngày 18-3.

An Nhi