Vai trò của hệ thống quyền tác giả trong việc phát triển công nghiệp văn hóa, vị trí của thư viện trong môi trường kỹ thuật số được xác định như thế nào? Đâu là thuận lợi và khó khăn của các quốc gia tham gia Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)?.
Đó là những vấn đề nóng được đặc biệt quan tâm tại Hội thảo “Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO”, được Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng WIPO tổ chức vào sáng ngày 6-12, tại Hà Nội.

Bàn về vai trò của hệ thống quyền tác giả trong việc phát triển công nghiệp văn hóa, Giáo sư Jorgen Blomqvist, nguyên Trưởng phòng Pháp luật quyền tác giả của WIPO nhấn mạnh: Ngành công nghiệp bản quyền đang phát triển nhanh hơn, tạo ra tương đối nhiều việc làm, góp phần khuyến khích sáng tạo tác phẩm mới, kích thích sự sáng tạo, truyền bá tác phẩm, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần của tác giả. Chính vì vậy, rất cần quan tâm quản lý và điều hòa tốt hệ thống quyền tác giả, tạo cơ sở cho việc phát hành tác phẩm.

Nhân dịp này, các chuyên gia của WIPO như bà Miyuki Monroig, chuyên viên Phòng Pháp luật quyền tác giả, bà Susan Warren (Thư viện Gold Coast City – Australia)… đã giới thiệu về Hiệp ước WCT và Hiệp ước WPPT. Đây là các hiệp ước quy định các điều khoản cụ thể liên quan đến tác phẩm văn học và nghệ thuật, quyền sao chép, quyền phân phối và cho thuê, thời gian bảo hộ bản ghi, quyền của người biểu diễn, quyền hưởng thù lao đầy đủ từ việc phát sóng và truyền đạt tới công chúng… Trong đó, riêng về vấn đề công nghệ số và internet, các hiệp ước này đặc biệt quan tâm đến quyền sao chép (định dạng số, bản sao tạm thời), đường truyền tương tác, mở rộng các nguyên tắc hiện có và sắp đặt các nguyên tắc mới trong môi trường số, các biện pháp bảo hộ công nghệ… Thông điệp mà các chuyên gia đưa ra là: Trong bối cảnh công nghệ số và internet hiện diện ở mọi nơi, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta, các thách thức quốc tế về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đòi hỏi phải có các giải pháp quốc tế. Việc chung tay, cùng tham gia vào các hiệp ước quốc tế này chính là giải pháp bảo hộ có ý nghĩa quan trọng đối với nền văn hóa quốc gia.

Trao đổi với các chuyên gia của WIPO, ông Phạm Thanh Tùng – Trưởng phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế thuộc Cục Bản quyền tác giả đã chia sẻ thông tin về hệ thống pháp luật, công tác quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam. Tất cả thống nhất Việt Nam cần bổ sung, điều chỉnh kịp thời hệ thống văn bản pháp quy phù hợp xu hướng quốc tế về bản quyền tác giả, đẩy mạnh việc tham gia các điều ước song phương, đa phương.

Nguồn Báo Hà Nội Mới
Dương Thanh đăng bài