PV

Viện Goethe Hà Nội đang có thông báo mời công dân Hà Nội tham gia gửi ảnh chụp về Hà Nội để xuất bản một cuốn sách và tổ chức một triển lãm về “Linh hồn thủ đô của Việt Nam”. Các bức ảnh với tiêu chí nêu bật sự phát triển đô thị năng động và muôn mặt đời sống văn hóa Hà Nội.


Cuốn sách ảnh sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt với các nội dung sau: Hà Nội nhìn từ trên cao, Thay đổi qua thời gian, Kiến trúc và nhà cửa, Cư dân Hà Nội, Giao thông Hà Nội, Linh hồn của Hà Nội.

Ảnh gửi về tập trung vào chương 6: Linh hồn của Hà Nội. Chương này sẽ phản ánh tập tục, truyền thống, văn hóa và bản sắc của thành phố thủ đô của Việt Nam. Hạn cuối gửi ảnh là ngày 31/12/2017 theo địa chỉ: waibel_michael@yahoo.de. Các tác giả gửi ảnh sẽ giữ bản quyền ảnh nhưng đây là chương trình phi lợi nhuận, do đó, các tác giả sẽ không có nhuận ảnh.

Đồng thời với việc xuất bản cuốn sách ảnh, Viện Goethe sẽ tổ chức một triển lãm ảnh về chủ đề “Hà Nội của tôi”. Sách sẽ được giới thiệu và triển lãm sẽ được khai mạc tại Hội chợ sách Frankfurt tháng 10/2018.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài