Tập tiểu luận phê bình Văn học hiện đại Thanh Hóa của TS. Hỏa Diệu Thúy là cuốn sách tập hợp những bài viết về sáng tác của các cây bút Thanh Hóa đương đại. Sự chưa đầy đủ các ”gương mặt” cho thấy hành trình tiếp cận và giới thiệu mảng văn học hiện đại Thanh Hóa của công trình chắc chắn sẽ còn tiếp tục. Tập tiểu

luận, phê bình này là những khám phá bước đầu về một số tác giả và tác phẩm của những cây bút xứ Thanh đương đại với tất cả sự trân trọng và mến yêu của tác giả.

Thông tin về tác phẩm:

Tên sách:  Văn học hiện đại Thanh Hóa

Tác giả:    Hỏa Diệu Thúy

Thể loại:   Tiểu luận phê bình

Khổ sách:  14×20,5cm

Số trang:  235 trang

Trình bày bìa: Ngô Ngọc Hà

Giá bìa:   60.000 VNĐ
Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết với NXB Hội Nhà văn, 2012