Võ Thị Xuân Hà

Tính đến 10h20 ngày 22.2.2018, bài viết của nhà văn Võ Thị Xuân Hà đạt kỷ lục lượt truy cập trên trang tonvinhvanhoadoc.vn:

1. Bài viết “Chiến thắng luôn thuộc về những người truyền lửa cho tương lai” đạt con số 16.624 lượt truy cập.
(http://tonvinhvanhoadoc.vn/chien-thang-luon-thuoc-ve-nhung…/)

2. Bài viết “Nhà văn Võ Thị Xuân Hà và Thương gia” đạt 8.303 lượt truy cập (http://tonvinhvanhoadoc.vn/nha-van-vo-thi-xuan-ha-va-thuon…/).

Món quà đầu năm của bạn đọc thật quý giá. 

Tuy nhiên tôi lại có một suy nghĩ cho nghiệp văn chương khi nhận thấy rằng so với những bài viết trên, thì các tác phẩm văn học nhận được khá ít sự quan tâm của độc giả.

1. Số lượt người đọc truyên ngắn MỪNG CHIẾN THẮNG của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, một truyện ngắn viết trong không khí cả nước mừng chiến thắng của đội bóng đá U23, chỉ đạt con số 572 người đọc.(http://tonvinhvanhoadoc.vn/truyen-ngan-mung-chien-thang.ht…/)

2. Truyện ngắn NHỮNG NGÀY XA XƯA của nhà văn Ma Văn Kháng (thầy hướng dẫn của nhà văn Võ Thị Xuân Hà) chỉ đạt 244 người đọc.(http://tonvinhvanhoadoc.vn/nhung-ngay-xa-xua-ma-van-khang.…/)

(Con số trong các ảnh được chụp lại thấp hơn so với thời điểm hiện tại)