Về tác giả Trịnh Bá Dĩnh

Sinh quán Nam Sách – Hải Dương.

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Ngữ văn tại Đại học tổng hợp Quốc gia Saint-Peterbung.

Hiện là Trưởng phòng Lý luận văn học thuộc Viện Văn học.

Đã xuất bản:

Phương Đông và Phương Tây – N.I.Konrad (dịch)

Văn học Nhật Bản từ cổ đến cận đại – N.I.Konrad (dịch)

Phương Đông học – N.I.Konrad (dịch)

Chủ nghĩa cấu trúc và Văn học (nghiên cứu)

Thông tin về cuốn sách:

Tên sách: Chủ nghĩa cấu trúc trong Văn học (nghiên cứu)

Tác giả: Trịnh Bá Dĩnh

Khổ sách: 14×20,5

Số trang: 430

Giá bìa: 64.000

Sách do Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết với NXB Hội Nhà văn, 2011


Mục lục

Phần I

Nghiên cứu và thuật ngữ

Dẫn nhập

I. Phác họa một định nghĩa

– Các đặc tính của cấu trúc

– Cấu trúc của chủ nghĩa cấu trúc

II. Thuyết cấu trúc trong các khoa học nhân văn

– Ngôn ngữ học cấu trúc

– Nhân loại học cấu trúc

– Triết học của chủ nghĩa cấu trúc

III. Các lý thuyết cấu trúc trong nghiên cứu, phê bình văn học

– Thi pháp học cấu trúc Nga và Czech

– Trường phái cấu trúc – ký hiệu học Paris

– Thí pháp học cấu trúc của Jonathan Culler

IV. Chủ nghĩa cấu trúc ở Việt Nam

– Các thuật ngữ cơ bản

Phần II

Tác giả và văn bản

– Roman Jakobson (1896 – 1982)

– Claude Lévi – Strauss (1908-)

– Iuri Mikhailovich Lotman (1922 – 1993)

– Roland Barthes (1915 – 1980)

– Tzavetan Todorov (1939-)