Như Báo Thời Nay đã phản ánh trong số 783 (ra ngày 17-7-2017), đình Thần Quy (thuộc xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án trùng tu cải tạo đã được phê duyệt và có kinh phí đưa về xã nhưng công tác trùng tu vẫn chưa tiến hành được vì vướng mắc nhiều phía.

Vừa qua, tại Văn bản số 2551/SVHTT- QLDT, Sở VH&TT Hà Nội đề nghị UBND huyện Phú Xuyên khẩn trương thực hiện việc tu sửa cấp thiết, chống đổ, chống sập cho di tích từ nguồn kinh phí do UBND huyện cấp năm 2016; tổ chức di chuyển hiện vật tới vị trí an toàn để bảo vệ, bảo quản, tránh tình trạng thất lạc, mất mát, hư hỏng và làm biển thông báo khu vực nguy hiểm ở vị trí phù hợp. Đối với nguồn vốn đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích, Sở đề nghị xác định rõ nguồn vốn đối ứng từ nguồn ngân sách của huyện và nguồn xã hội hóa; trong đó, ưu tiên tập trung bố trí kinh phí tu bổ, tôn tạo kiến trúc chính của di tích; đề nghị UBND xã Minh Tân tổ chức bảo vệ di tích, di vật, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường khu vực di tích; chủ động lập kế hoạch huy động kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích.

Cùng với đó, Sở cũng đề nghị rà soát, hoàn thiện nội dung, trình tự các bước thực hiện lập, thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thần Quy theo quy định. Đồng thời, đề nghị Sở KH&ĐT tham mưu UBND thành phố về kinh phí tu bổ di tích và hướng dẫn UBND huyện Phú Xuyên thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thần Quy theo chuyên ngành quản lý. BQL di tích danh thắng Hà Nội được giao đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch bảo tồn, chống xuống cấp các di tích giai đoạn 2017-2020, xin ý kiến các cơ quan chức năng và trình UBND thành phố xem xét.

Nguồn: Báo Thời Nay, thứ năm ngày 20/7/2017

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài