Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã ký công văn thu hồi hai công văn số 120/SVHTTDL-TTr ngày 7-2-2017 về việc lưu hành, phổ biến các bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh danh karaoke (kể cả danh mục các bài hát kèm theo) và công văn số 288/SVHTTDL-TTr ngày 16-3-2017 về việc nói lại rõ thêm công văn số 120/SVHTTDL- TTr ngày 7-2-2017.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH TT&DL) và UBND tỉnh, ngày 24-3-2017, Sở VHTT&DL đã có báo cáo giải trình về việc một số cơ quan báo chí phản ảnh bài hát “Màu hoa đỏ” bị cấm hát ở Tiền Giang. Qua nghiên cứu nội dung báo cáo, giải trình của Sở VHTT &DL tỉnh Tiền Giang, ngày 25-3-2017 Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTT&DL có công văn số 202/NTBD -QLBD gửi Sở VHTT&DL tỉnh Tiền Giang về việc thu hồi công văn số 120/SVHTTDL – TTr ngày 7-2-2017 do trong công văn này có nhiều sai sót, đặc biệt là trong danh mục 354 bài hát Sở yêu cầu gỡ bỏ có bài hát “Màu hoa đỏ” của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu và một số bài hát khác được cho phép phổ biến.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH TT&DL, Sở VHTT&DL thông báo thu hồi toàn bộ công văn số 120/SVHTTDL-TTr về việc lưu hành, phổ biến các bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh danh karaoke (kể cả danh mục các bài hát kèm theo) và công văn số 288/SVHTTDL-TTr ngày 16-3-2017 về việc nói lại rõ thêm công văn số 120/SVHTTDL- TTr ngày 7-2-2017. Thời gian thu hồi hai công văn trên kể từ ngày 27-3-2017.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện công văn này.

ĐỖ QUYÊN

TIN BÀI KHÁC: