“Văn hoá dân gian huyện Thanh Thủy”  là cuốn sách phản ánh diện mạo những giá trị văn hoá vật thể, văn hoá phi vật thể tại các làng, xã trong huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Bìa in cuốn sách

Thanh Thủy là một địa bàn khá phức tạp, đa dạng và phong phú với địa hình đồng bằng nhỏ ven sông Đà – sông Hồng kết hợp địa hình bán sơn địa và miền núi. Đây là huyện còn bảo tồn được nhiều đi sản văn hoá vật thể,  phi vật thể. Với số lượng phong phú và đa dạng, những đi sản này được lưu truyền, tích tụ và ghi chép nhỏ lẻ lại trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc.

Với mục tiêu bảo tồn và phát huy đi sản văn hoá dân gian quê hương, “Văn hóa dân gian huyện Thanh Thủy” đã tập hợp lại 38  “Truyền thuyết dân gian, đi tích lịch sử lễ hội truyền thống”; những câu tục ngữ, ca dao, dân ca; những nét văn hoá ẩm thực – làng nghề truyền thống và cả những truyện kể dân gian, trò chơi dân gian, phong tục tập quán của toàn huyện do người dân lưu truyền kể lại, nghe được, sưu tầm được và giới thiệu lại.

Phần đa trong số những gì được ghi chép đều còn lại những dấu tích lịch sử nhất định, một số văn hoá đó vẫn đang được người dân nơi đây thực hiện hàng năm.

Tất cả đều được những người dân nơi đây ghi chép lại, viết lại cách sinh động, hấp dẫn. Cuốn sách cũng thể hiện niềm tự hào sâu sắc với những nét đẹp, lễ hội, văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước.

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài