Danh mục: Hoạt động

Posted in Tôn vinh văn hóa đọc Hoạt động

Một phố sách cho Sài Gòn – TP.HCM, tại sao không?

TT – Một khu phố sách cho Sài Gòn – TP.HCM, tại sao không nhỉ? Ngày xưa Sài…