Danh mục: Sách hay

Posted in Tin tức - Sự kiện Sách hay

INRASARA RA MẮT BẠN ĐỌC HAI TÁC PHẨM TIỂU LUẬN PHÊ BÌNH MỚI

Trong ý hướng dân chủ hóa văn học trong thời đại toàn cầu hóa, ở đó thơ…

Posted in Tin tức - Sự kiện Sách hay

Từ điển Tiếng Huế của Bùi Minh Đức – một cuốn sách quý

Xuất phát cảm xúc tột độ tư tưởng hướng về mẹ qua tiếng Huế, là thứ tiếng…