Danh mục: Ngàn dặm xa

Posted in Văn học thế giới Ngàn dặm xa

Thơ và ca khúc viết về mùa thu, ngày khai trường

Với nhiều người, dẫu rằng tóc không còn xanh, nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng trống trường…