Danh mục: Văn học trẻ

Posted in Văn học trẻ Tác giả trẻ

Vi Thùy Linh – thi sĩ của Ái quyền

Đến Phim đôi – Tình tự chậm, tập thơ thứ năm[1], Vi Thùy Linh đã hoàn tất…

Posted in Văn học trẻ 360 độ X

Cách tân nghệ thuật và thơ trẻ đương đại

Công cuộc đổi mới (1986) đã đem đến cho văn học Việt Nam nói chung và thơ…

Posted in Văn học trẻ 360 độ X

Lãng Thanh: Gương mặt em phi như điên cuồng

TVVHĐ – Xin cám ơn nhà văn Đỗ Viết Nghiệm, trong một dịp tình cờ, đã cho…

Posted in Văn học trẻ Tác giả trẻ

Nguyễn Ngọc Tư, cô Mén đất Mũi

Nguyễn Ngọc Tư được bọn tôi gọi vui là cô Mén. Cái tên này do nhà báo…

Posted in Văn học trẻ 360 độ X

Lãng Thanh: Gương mặt em phi như điên cuồng

TVVHĐ – Xin cám ơn nhà văn Đỗ Viết Nghiệm, trong một dịp tình cờ, đã cho…