Danh mục: Tác giả trẻ

Posted in Văn học trẻ Tác giả trẻ

Vi Thùy Linh – thi sĩ của Ái quyền

Đến Phim đôi – Tình tự chậm, tập thơ thứ năm[1], Vi Thùy Linh đã hoàn tất…

Posted in Văn học trẻ Tác giả trẻ

Nguyễn Ngọc Tư, cô Mén đất Mũi

Nguyễn Ngọc Tư được bọn tôi gọi vui là cô Mén. Cái tên này do nhà báo…