Danh mục: Đời sống văn học

Posted in Văn học Việt Nam Đời sống văn học

Chuyện tình nổi tiếng đằng sau bài thơ danh tiếng (II)

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm/Có những ngày trốn học bị đòn roi/Nay yêu…

Posted in Văn học Việt Nam Đời sống văn học

Giá trị bản Đề cương văn hoá Việt Nam – Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng

“Ðề cương về văn hóa Việt Nam” (năm 1943) là một văn kiện lịch sử quan trọng,…

Posted in Văn học Việt Nam Đời sống văn học

Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ tư và Liên hoan Thơ quốc tế lần thứ ba

Ðến dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư…

Posted in Văn học Việt Nam Đời sống văn học

Toạ đàm giao lưu nhà văn trẻ hội nghị quốc tế quảng bá văn học VN

Bao giờ các tác phẩm đỉnh cao gọi tên văn học trẻ? Và cũng chưa bao giờ…

Posted in Văn học Việt Nam Đời sống văn học

Những giá trị văn minh tại miệt vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008) – bài 1

Bài 1 I. “Văn minh Miệt Vườn”, duyên nợ chữ nghĩa và điểm sáng nhất phải tìm…