Danh mục: Tác giả

Posted in Văn học Việt Nam Tác giả

Có một Nguyễn Nhật Ánh ‘say’ viết truyện thiếu nhi

Có lẽ tác giả “Kính vạn hoa” không hề muốn tự dễ dãi với bản thân mình….