Danh mục: Tác phẩm và dư luận

Những ám ảnh quá khứ trong “Ba người khác”
Posted in Văn học Việt Nam Tác phẩm và dư luận

Những ám ảnh quá khứ trong “Ba người khác”

Văn học Việt Nam đương đại đã chứng kiến sự ra đời và phát triển của những…

Posted in Văn học Việt Nam Tác phẩm và dư luận

Thơ song ngữ Việt – Hán: Cảm tác của Nguyễn Anh Nông

TVVHĐ – Đầu tháng 1 năm 2011, nhà thơ Nguyễn Anh Nông, Hội viên Hội Nhà văn…

Posted in Uncategorized Tác phẩm và dư luận Văn học Việt Nam

Những ám ảnh quá khứ trong “Ba người khác”

Văn học Việt Nam đương đại đã chứng kiến sự ra đời và phát triển của những…

Posted in Văn học Việt Nam Tác phẩm và dư luận

Đỗ Quyên với trường ca Lòng Hải Lý

Tập sách bao gồm bốn trường ca: Lòng hải lý, Đống chữ, Buồn muộn cùng thế kỉ,…