Danh mục: Văn hóa nghệ thuật và tri thức

Posted in Văn hóa nghệ thuật và tri thức Điểm hẹn tri thức

Cuộc khởi binh Nâu Sồng 1898 -1900 & Võ Trứ (1855? – 1900) qua các nguồn tư liệu khác nhau

A. Qua tư liệu công khai dưới chế độ thực dân, phong kiến A.I. Nhân vật truyền…